มุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูไพบูลย์ ทองบ่อขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยครับ ชาญวิทยฺ์ เวียงงาม และครอบครัว ปรีชาพาณิชพัฒนา

ครู

ครู

วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ