มุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูไพบูลย์ ทองบ่อขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยครับ ชาญวิทยฺ์ เวียงงาม และครอบครัว ปรีชาพาณิชพัฒนา

ครู

ครู

วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ข้อคิดล้ำค่าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น